Hoe komt u aan begeleiding?

U heeft altijd een indicatie nodig om begeleiding te krijgen. Dit wordt door de gemeente geregeld, door de afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Omdat dit soort zaken plaatselijk geregeld wordt, verschilt de werkwijze per gemeente. In de ene plaats regelt een wijkcoach de aanvraag, in een andere plaats zijn speciale WMO consulenten. Hoe dan ook, u neemt contact op met de WMO afdeling, en daar kunnen ze u verder helpen.
Er wordt altijd een “keukentafelgesprek” met u gevoerd. Hierin wordt onderzocht wat voor u de goede ondersteuning is. Samen met u wordt gekeken op welke “levensgebieden” u hulp kunt gebruiken. (levensgebieden zijn: wonen, tijdbesteding, financiën, sociaal netwerk en gezondheid)
Degene die het keukentafelgesprek met u voert stelt het ondersteuningsplan op. Dit plan krijgt u thuisgestuurd. In dit plan staat ook of u begeleiding kunt krijgen, en voor hoeveel uur per week, en welke ‘zorgzwaarte’ dit zal zijn.
Begeleiding vanuit de WMO wordt Ondersteuning Zelfstandig Leven genoemd. (OZL). U krijgt ondersteuning om zo zelfstandig mogelijk de draad van uw leven weer op te pakken, en ook om die draad vast te blijven houden.
De gemeente betaalt uw begeleiding. U moet wel een eigen bijdrage betalen, dit is afhankelijk van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.