Wat heb ik te bieden?

Stel….
U heeft op de een of andere manier hersenletsel opgelopen. U heeft een revalidatie traject doorlopen en mag weer naar huis. Het gewone leven kan weer beginnen. Maar dan komt u zichzelf tegen:
• Ik merk dat ik veranderd ben. Mijn omgeving vindt dat ik anders ben geworden.
• Ik ben veel sneller moe, aan het einde van mijn energie heb ik nog een stel bezigheden over.
• Ik wil/ moet weer aan het werk. Maar het lukt niet goed.
• Het lijkt wel of alle rollen binnen het gezin veranderd zijn. Hoe werkt het nu?
• Ik snap een mop pas als de volgende al verteld is.
• Ik geef antwoord op de vorige vraag.
• Ik wil wel van alles doen, maar ik kan me er niet toe zetten.

In al deze situaties kan begeleiding inzicht en verheldering geven. Samen een situatie bekijken en er over nadenken en concrete acties ondernemen, dat is wat begeleiding inhoudt.
Begeleiden:
• Onderzoeken hoe de beschikbare energie op een goede manier gebruikt kan worden.
• Voorlichting geven over de gevolgen van NAH, voorlichting aan de cliënt en zijn/ haar omgeving.
• Adviseren over gesprekken die met instanties gevoerd moeten worden. (UWV bijvoorbeeld)
• “Stoom afblazen”. Gewoon er zijn en luisteren en begrijpen wat er aan de hand is, ook dat is een functie van begeleiden.
• Onderzoeken wat een zinvolle dagbesteding kan zijn.