Privacy Policy

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen dat gebeurt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom verstandig de verklaring regelmatig te bekijken.

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van BuitingaBegeleiding. We zijn een eenvrouwsbedrijf, gevestigd aan de Warenveldehoek 46, 7546 GV ENSCHEDE. KvK 64627667 en te bereiken via 06 49742796, of info@buitingabegeleiding.nl

 

BuitingaBegleieding houdt zich vooral bezig  met de begeleiding van mensen met niet aangeboren hersenletsel. (NAH) Deze begeleiding is ambulant, dat wil zeggen bij jou thuis. Voor deze begeleiding is het noodzakelijk dat wij een aantal gegevens van je hebben. Het is daarom goed dat je weet wat er met die gegevens gedaan wordt.  Buitingabegeleiding levert zorg in natura (ZIN) of via PGB. Deze zorg wordt via de gemeente betaald. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO)

BuitingaBegeleiding is lid van de Coöperatie Zorgondernemers Twente. Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens de afspraken en normen zoals vastgelegd in de privacyverklaring van genoemde coöperatie. Voor deze verklaring:  https://zorgondernemers-twente.nl/privacyverklaring/

 

Gegevens:

De gegevens die we van je ontvangen hebben, zijn nodig voor onze eigen administratie, voor contacten met de gemeentes, en voor facturering van onze diensten. Als een begeleidingstraject begonnen wordt, vragen we eerst schriftelijke toestemming voor het verwerken van de gegevens. Deze gegevens zijn de algemene gegevens, zoals naam/ adres/ woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum,  e-mailadres, burgerservicenummer, burgerlijke staat. Behalve deze algemene informatie, is informatie over de gezondheidstoestand ook noodzakelijk voor ons.

Deze gegevens gebruiken we voor onze eigen cliëntregistratie en rapportage. En deze gegevens zijn nodig om te kunnen factureren. Hiervoor maken we gebruik van ZILLIZ, dit is een beveiligd cliëntendossier. Om te mailen maken we gebruik van ZIVVER, dit is een beveiligd mailprogramma. ZIVVER wordt gebruikt voor contacten met bijvoorbeeld wijkcoaches, maar ook voor het onderlinge contact met collega’s binnen de zorgcoöperatie. Dit betekent dat wie dan ook niet zomaar  in de correspondentie kan neuzen.

De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk is. persoonsgegevens mogen maximaal 7 jaar bewaard worden. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met die personen waar jij toestemming voor hebt gegeven.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Je hebt het recht je toestemming weer in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Bovendien is het altijd mogelijk een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Buitingabegeleiding neemt de bescherming van je gegevens serieus, wat zich uit in het werken met wachtwoorden, het zo nodig verwijderen van correspondentie, het alleen gebruik van laptop en telefoon.

Voor ons is het van het grootste belang dat je gegevens bij ons veilig zijn en hier doen we ons uiterste best voor. Bij vragen kunt je altijd contact opnemen: info@buitingabegeleiding.nl